logo-big

DOT sang PNT Giao dịch

Hiện không có

Về Polkadot

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 211 040 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 119 854 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,7 %

Về pNetwork

 • Tên: pNetwork

 • Biểu tượng: PNT

 • Nguồn cung lưu thông: 21 014 320 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 0

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp