DOT sang PNT Giao dịch

Hiện không có

Về Polkadot

 • Tên Polkadot

 • Biểu tượng DOT

 • Nguồn cung lưu thông 1 105 497 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 10

 • Lưu lượng trong 24h qua 629 744 150 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,8 %

Về pNetwork

 • Tên pNetwork

 • Biểu tượng PNT

 • Nguồn cung lưu thông 21 014 320 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 2 191

 • Lưu lượng trong 24h qua 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,5 %

DOT sang PNT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp