DGD sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về DigixDAO

 • Tên DigixDAO

 • Biểu tượng DGD

 • Nguồn cung lưu thông 73 910 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 684

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 79 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 32 %

Về PancakeSwap

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 160 579 290 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 68

 • Lưu lượng trong 24h qua 38 314 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp