DGB sang ETN Giao dịch

Hiện không có

Về DigiByte

 • Tên DigiByte

 • Biểu tượng DGB

 • Nguồn cung lưu thông 15 570 753 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 147

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 122 855 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -9,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,92 %

Về Electroneum

 • Tên Electroneum

 • Biểu tượng ETN

 • Nguồn cung lưu thông 17 926 255 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 390

 • Lưu lượng trong 24h qua 104 650 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp