logo-big

CHZ sang THETA Giao dịch

Hiện không có

Về Chiliz

 • Tên: Chiliz

 • Biểu tượng: CHZ

 • Nguồn cung lưu thông: 6 000 387 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 231 976 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,3 %

Về THETA

 • Tên: THETA

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 47

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 601 030 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2 %

CHZ sang THETA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp