CHR sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Chromia

 • Tên Chromia

 • Biểu tượng CHR

 • Nguồn cung lưu thông 567 369 440 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 187

 • Lưu lượng trong 24h qua 33 791 463 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,6 %

Về Tron

 • Tên Tron

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 409 943 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 17

 • Lưu lượng trong 24h qua 363 595 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,8 %

CHR sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp