CFX sang FTT Giao dịch

Hiện không có

Về Conflux

 • Tên Conflux

 • Biểu tượng CFX

 • Nguồn cung lưu thông 2 090 735 400 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 187

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 962 215 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,6 %

Về FTX Token

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 454 980 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 22

 • Lưu lượng trong 24h qua 300 370 010 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

CFX sang FTT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp