BUSD sang JUV Giao dịch

Hiện không có

Về Binance USD

 • Tên Binance USD

 • Biểu tượng BUSD

 • Nguồn cung lưu thông 18 285 729 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 557 388 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,03 %

Về Juventus Fan Token

 • Tên Juventus Fan Token

 • Biểu tượng JUV

 • Nguồn cung lưu thông 1 315 932 $

 • Nguồn cung tối đa 20 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 826

 • Lưu lượng trong 24h qua 56 967 527 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 21 %

BUSD sang JUV Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp