BUSD sang FTT Giao dịch

Hiện không có

Về Binance USD

 • Tên Binance USD

 • Biểu tượng BUSD

 • Nguồn cung lưu thông 17 877 931 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 8

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 864 615 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,02 %

Về FTX Token

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 701 800 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 22

 • Lưu lượng trong 24h qua 49 497 787 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,3 %

BUSD sang FTT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp