logo-big

BUSD sang ADA Giao dịch

Hiện không có

Về Binance USD

 • Tên: Binance USD

 • Biểu tượng: BUSD

 • Nguồn cung lưu thông: 21 042 230 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 780 650 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,1 %

Về Cardano

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 240 840 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 542 143 010 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,79 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7 %

BUSD sang ADA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp