logo-big

BTC sang USDN Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 228 456 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 704 582 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Về Neutrino USD

 • Tên: Neutrino USD

 • Biểu tượng: USDN

 • Nguồn cung lưu thông: 680 266 290 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 64

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 318 703 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,95 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp