logo-big

BRD sang KMD Giao dịch

Hiện không có

Về Bread

 • Tên: Bread

 • Biểu tượng: BRD

 • Nguồn cung lưu thông: 88 862 718 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 566

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -28 %

Về Komodo

 • Tên: Komodo

 • Biểu tượng: KMD

 • Nguồn cung lưu thông: 133 974 690 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 446

 • Lưu lượng trong 24h qua: 905 830 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,8 %

BRD sang KMD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp