BRD sang BTS Giao dịch

Hiện không có

Về Bread

 • Tên Bread

 • Biểu tượng BRD

 • Nguồn cung lưu thông 88 862 718 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 472

 • Lưu lượng trong 24h qua 31 655 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -67 %

Về BitShares

 • Tên BitShares

 • Biểu tượng BTS

 • Nguồn cung lưu thông 2 994 550 000 $

 • Nguồn cung tối đa 3 600 570 500 $

 • Xếp hạng cmc 464

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 308 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -23 %

BRD sang BTS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp