BAR sang ELF Giao dịch

Hiện không có

Về FC Barcelona Fan Token

 • Tên FC Barcelona Fan Token

 • Biểu tượng BAR

 • Nguồn cung lưu thông 3 951 907 $

 • Nguồn cung tối đa 40 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 610

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 394 297 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,6 %

Về Aelf

 • Tên Aelf

 • Biểu tượng ELF

 • Nguồn cung lưu thông 544 480 200 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 277

 • Lưu lượng trong 24h qua 12 360 157 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,7 %

BAR sang ELF Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp