BAL sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Balancer

 • Tên Balancer

 • Biểu tượng BAL

 • Nguồn cung lưu thông 42 844 593 $

 • Nguồn cung tối đa 96 150 704 $

 • Xếp hạng cmc 124

 • Lưu lượng trong 24h qua 29 528 325 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,6 %

Về Tron

 • Tên Tron

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 402 449 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 448 698 880 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,9 %

BAL sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp