AVAX sang BLZ Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 938 330 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 576 214 060 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 19 %

Về Bluzelle

 • Tên Bluzelle

 • Biểu tượng BLZ

 • Nguồn cung lưu thông 332 424 970 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 498

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 599 561 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,45 %

AVAX sang BLZ Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp