logo-big

ATOM sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về Cosmos

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 23

 • Lưu lượng trong 24h qua: 297 470 650 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,1 %

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 408 132 820 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

ATOM sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp