logo-big

AST sang GXS Giao dịch

Hiện không có

Về AirSwap

 • Tên: AirSwap

 • Biểu tượng: AST

 • Nguồn cung lưu thông: 174 479 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 575

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 331 147 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,95 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -12 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về GXChain

 • Tên: GXChain

 • Biểu tượng: GXS

 • Nguồn cung lưu thông: 75 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 451

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 049 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 9,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

AST sang GXS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp