logo-big

ADX sang WTC Giao dịch

Hiện không có

Về Ambire AdEx

 • Tên: Ambire AdEx

 • Biểu tượng: ADX

 • Nguồn cung lưu thông: 142 557 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 150 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 559

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 693 579 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Về Waltonchain

 • Tên: Waltonchain

 • Biểu tượng: WTC

 • Nguồn cung lưu thông: 81 341 254 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 577

 • Lưu lượng trong 24h qua: 754 294 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,7 %

ADX sang WTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp