logo-big

Sun (New) (SUN) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,006 USD 1,03%

0,00000026 BTC -1,35%

Vốn hóa thị trường
55,492,561 $
Lưu lượng trong 24h qua
6,982,759 $
  • Tên: Sun (New)

  • Biểu tượng: SUN

  • Nguồn cung lưu thông: 9 046 157 500 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 369

  • Lưu lượng trong 24h qua: 6 982 759 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 1 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp