ZIL so với HBAR so sánh

Hiện không có

Về ZIL

 • Tên Zilliqa

 • Biểu tượng ZIL

 • Nguồn cung lưu thông 13 147 006 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 78

 • Lưu lượng trong 24h qua 178 637 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,6 %

Về HBAR

 • Tên Hedera

 • Biểu tượng HBAR

 • Nguồn cung lưu thông 21 084 777 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 39

 • Lưu lượng trong 24h qua 49 512 513 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,06 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan