logo-big

OGN so với TT so sánh

Hiện không có

Về OGN

 • Tên: Origin Protocol

 • Biểu tượng: OGN

 • Nguồn cung lưu thông: 508 977 780 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 322

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 259 971,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,73 %

Về TT

 • Tên: ThunderCore

 • Biểu tượng: TT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 025 534 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 394

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 137 289,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,061 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan