logo-big

NKN so với ETH so sánh

Hiện không có

Về NKN

 • Tên: NKN

 • Biểu tượng: NKN

 • Nguồn cung lưu thông: 700 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 320

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 119 435 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,081 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 697 280 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 168 111 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,099 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,89 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan