ETC so với XMR so sánh

Hiện không có

Về ETC

 • Tên Ethereum Classic

 • Biểu tượng ETC

 • Nguồn cung lưu thông 136 285 820 $

 • Nguồn cung tối đa 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc 19

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 579 524 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,63 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,6 %

Về XMR

 • Tên Monero

 • Biểu tượng XMR

 • Nguồn cung lưu thông 18 159 337 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 29

 • Lưu lượng trong 24h qua 154 594 640 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan