logo-big

EOS so với OMG so sánh

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 002 525 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 45

 • Lưu lượng trong 24h qua: 131 549 390 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,095 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,2 %

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 120

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 414 243 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan