logo-big

CTSI so với XLM so sánh

Hiện không có

Về CTSI

 • Tên: Cartesi

 • Biểu tượng: CTSI

 • Nguồn cung lưu thông: 654 107 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 262

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 509 800,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,6 %

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 26 273 098 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 62 187 323 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan