logo-big

CTSI so với ADA so sánh

Hiện không có

Về CTSI

 • Tên: Cartesi

 • Biểu tượng: CTSI

 • Nguồn cung lưu thông: 654 107 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 256

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 105 728,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 600 113 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 429 542 370 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,031 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan