logo-big

BCH so với ICX so sánh

Hiện không có

Về BCH

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 186 494 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 30

 • Lưu lượng trong 24h qua: 245 499 990 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Về ICX

 • Tên: ICON

 • Biểu tượng: ICX

 • Nguồn cung lưu thông: 919 483 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 124

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 332 571,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan