MANA sang ATOM Giao dịch

Hiện không có

Về Decentraland

 • Tên Decentraland

 • Biểu tượng MANA

 • Nguồn cung lưu thông 1 852 422 600 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 36

 • Lưu lượng trong 24h qua 187 109 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,3 %

Về Cosmos

 • Tên Cosmos

 • Biểu tượng ATOM

 • Nguồn cung lưu thông 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 26

 • Lưu lượng trong 24h qua 348 371 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2 %

MANA sang ATOM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp