ATOM so với 1INCH so sánh

Hiện không có

Về ATOM

 • Tên Cosmos

 • Biểu tượng ATOM

 • Nguồn cung lưu thông 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 26

 • Lưu lượng trong 24h qua 295 316 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,73 %

Về 1INCH

 • Tên 1inch Network

 • Biểu tượng 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông 571 761 590 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 92

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 444 277 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -12 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan