logo-big

ARK so với ADA so sánh

Hiện không có

Về ARK

 • Tên: Ark

 • Biểu tượng: ARK

 • Nguồn cung lưu thông: 141 596 840 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 348

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 759 676,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,085 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 253 121 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 420 745 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan