logo-big

FTM so với HBAR so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 772 898 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 218 451 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 33 %

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 25 321 887 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 39

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 514 644 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan