logo-big

ADA so với ETH so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 227 047 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 593 549 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,9 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 511 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 210 984 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan