logo-big

XLM sang AUDIO Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên: Stellar - Lumen

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 698 167 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 45 408 154 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,4 %

Về Audius

 • Tên: Audius

 • Biểu tượng: AUDIO

 • Nguồn cung lưu thông: 923 501 070 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 146

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 896 175 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,1 %

XLM sang AUDIO Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp