THETA sang ZEC Giao dịch

Hiện không có

Về THETA

 • Tên THETA

 • Biểu tượng THETA

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 40

 • Lưu lượng trong 24h qua 81 774 234 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 17 %

Về Zcash

 • Tên Zcash

 • Biểu tượng ZEC

 • Nguồn cung lưu thông 15 014 125 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 48

 • Lưu lượng trong 24h qua 153 966 610 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

THETA sang ZEC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp