SOUL sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về Phantasma

 • Tên Phantasma

 • Biểu tượng SOUL

 • Nguồn cung lưu thông 106 514 230 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 474

 • Lưu lượng trong 24h qua 376 631 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Về PancakeSwap

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 140 436 020 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 71

 • Lưu lượng trong 24h qua 59 589 843 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp