SOL sang FTT Giao dịch

Hiện không có

Về Solana

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 408 960 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 955 457 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Về FTX Token

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 598 600 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 24

 • Lưu lượng trong 24h qua 377 028 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,3 %

SOL sang FTT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp