logo-big

REEF sang SHIB Giao dịch

Hiện không có

Về Reef

 • Tên: Reef

 • Biểu tượng: REEF

 • Nguồn cung lưu thông: 20 797 302 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 296

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 423 251 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,3 %

Về SHIBA INU

 • Tên: SHIBA INU

 • Biểu tượng: SHIB

 • Nguồn cung lưu thông: 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 81 524 961 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,89 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,5 %

REEF sang SHIB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp