logo-big

KNC sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về Kyber Network

 • Tên: Kyber Network

 • Biểu tượng: KNC

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 226 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4 481

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 678 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,1 %

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 161 687 860 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 59

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 118 766 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,84 %

KNC sang CAKE Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp