logo-big

FTM sang ZEC Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 59

 • Lưu lượng trong 24h qua: 225 514 120 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 7,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 40 %

Về Zcash

 • Tên: Zcash

 • Biểu tượng: ZEC

 • Nguồn cung lưu thông: 15 822 144 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 55

 • Lưu lượng trong 24h qua: 53 273 989 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,8 %

FTM sang ZEC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp