logo-big

FIL sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về Filecoin

 • Tên: Filecoin

 • Biểu tượng: FIL

 • Nguồn cung lưu thông: 330 131 880 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 31

 • Lưu lượng trong 24h qua: 104 895 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,26 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 244 394 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 27

 • Lưu lượng trong 24h qua: 185 897 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,8 %

FIL sang BCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp