logo-big

CHSB sang DEGO Giao dịch

Hiện không có

Về SwissBorg

 • Tên: SwissBorg

 • Biểu tượng: CHSB

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 112

 • Lưu lượng trong 24h qua: 289 318 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,7 %

Về Dego Finance

 • Tên: Dego Finance

 • Biểu tượng: DEGO

 • Nguồn cung lưu thông: 8 607 383 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 605

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 914 327 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -15 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp