BTT sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về BitTorrent

 • Tên BitTorrent

 • Biểu tượng BTT

 • Nguồn cung lưu thông 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 211

 • Lưu lượng trong 24h qua 67 978 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,2 %

Về PancakeSwap

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 164 651 450 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 68

 • Lưu lượng trong 24h qua 45 398 025 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp