BTC sang ZEN Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 121 868 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 29 084 928 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1 %

Về Horizen

 • Tên Horizen

 • Biểu tượng ZEN

 • Nguồn cung lưu thông 12 712 644 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 134

 • Lưu lượng trong 24h qua 23 225 165 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,6 %

BTC sang ZEN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp