BTC sang DNT Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 124 131 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 30 665 893 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,93 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,4 %

Về district0x

 • Tên district0x

 • Biểu tượng DNT

 • Nguồn cung lưu thông 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 517

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 787 866 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,4 %

BTC sang DNT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp