logo-big

LPT so với THETA so sánh

Hiện không có

Về LPT

 • Tên: Livepeer

 • Biểu tượng: LPT

 • Nguồn cung lưu thông: 27 177 433 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 148

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 269 865 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,14 %

Về THETA

 • Tên: Theta Network

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 49

 • Lưu lượng trong 24h qua: 28 820 168 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan