logo-big

IOTX so với ZIL so sánh

Hiện không có

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 117

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 843 720,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,00034 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7 %

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 619 801 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 93

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 799 417 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan