logo-big

FLM so với BAR so sánh

Hiện không có

Về FLM

 • Tên: Flamingo

 • Biểu tượng: FLM

 • Nguồn cung lưu thông: 312 284 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 473

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 184 992,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,4 %

Về BAR

 • Tên: FC Barcelona Fan Token

 • Biểu tượng: BAR

 • Nguồn cung lưu thông: 5 403 590 $

 • Nguồn cung tối đa: 40 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 541

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 514 451,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan