logo-big

ZIL sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Zilliqa

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 373 470 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 82

 • Lưu lượng trong 24h qua: 38 462 959 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 756 785 870 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,6 %

ZIL sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp