SUSHI sang EGLD Giao dịch

Hiện không có

Về Sushi

 • Tên Sushi

 • Biểu tượng SUSHI

 • Nguồn cung lưu thông 127 244 440 $

 • Nguồn cung tối đa 250 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 147

 • Lưu lượng trong 24h qua 111 898 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 9,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,2 %

Về Elrond

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 22 984 105 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 90 990 954 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 17 %

SUSHI sang EGLD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp