logo-big

SHIB sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về SHIBA INU

 • Tên: SHIBA INU

 • Biểu tượng: SHIB

 • Nguồn cung lưu thông: 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 78 372 044 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,71 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 968 660 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 619 686 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

SHIB sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp